Facebook
Loading...
rabaty do 90% taniejrabaty do 90% taniej ceny już od 1 złceny już od 1 zł renomowani producencirenomowani producenci ponad 2000 wzorówponad 2000 wzorów

Regulamin Promocji: Rabat 50 zł na meble ogrodowe

REGULAMIN PROMOCJI „Rabat 50 zł na meble ogrodowe”


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.    Organizatorem promocji „Rabat 50 zł na meble ogrodowe”, zwanej dalej „Promocją” jest Megastore.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, adres: Aleja Solidarności nr 36 (kod pocztowy: 25-323), wpisana do  Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301770, kapitał zakładowy 68.700.000,00 zł, opłacony w całości, REGON 260207113, NIP 657-2777-28-47 zwana w dalszej części „Organizatorem”.
2.    Promocja obowiązuje dla zamówień złożonych w sklepie internetowym Nexterio.pl, działającym pod adresem http://www.nexterio.pl.
3.    Promocja polega na tym, że przy spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie i na zasadach w nim opisanych Klient może złożyć zamówienie z rabatem 50 zł.

§2 CZAS TRWANIA PROMOCJI

1.    Promocja trwa od godziny 8:00, 26 czerwca 2015 roku do godziny 23.59, 28 czerwca 2015 roku.


§3 ZASADY I PRZEBIEG PROMOCJI

1.    Promocja dotyczy klientów którzy realizują zamówienia powyżej wartości 399 zł brutto na towary z kategorii „Wypoczynek” i w trakcie zamówienia posiadają kod promocyjny.
2.    Minimalną kwotą zamówienia, uprawniającą do udziału w Promocji jest uzyskanie łącznej wartości towarów
z kategorii „Wypoczynek”w koszyku na kwotę 399 zł brutto.
3.    Po spełnieniu warunku określonego w §3, pkt 2, klient może wykorzystać kod promocyjny upoważniający do rabatu 50 zł.
4.    Klient, przystępując do Promocji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
5.    Kody promocyjne są jednorazowe, klient może tylko jeden raz wykorzystać otrzymany kod.


§4 REKLAMACJE

1.    Wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z Promocją Klient może zgłaszać do Organizatora na adres: sklep@nexterio.pl.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Niniejszy regulamin jest dokumentem określającym zasady udziału w Promocji i jest dostępny na stronie http://nexterio.pl.
2.    Regulamin Promocji może ulec zmianie w czasie jej trwania, przy czym zmiany w Regulaminie nie wiążą osób, które zawarły umowę sprzedaży towaru na warunkach niniejszej Promocji przed dokonaniem zmiany Regulaminu.