Facebook
Loading...
nawet 90% taniejnawet 90% taniej płytki od 1 złpłytki od 1 zł gwarancja najniższej cenygwarancja najniższej ceny ponad 2000 wzorówponad 2000 wzorów

 

REGULAMIN KONKURSU
„Odgadnij swoją nagrodę"

 

§ 1
Organizator konkursu

Organizatorem konkursu „Odgadnij swoją nagrodę" (zwanego dalej „Konkursem") jest Megastore.pl S.A. NIP 657-277-28-47 REGON 260207113 KRS 0000301770, Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (zwany dalej „Organizatorem").

§ 2
Zasięg i czas trwania Konkursu

Konkurs organizowany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs trwa od dnia 6 sierpnia 2012 roku do dnia 5 października 2012 roku.

§ 3
Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej „Użytkownikami") mogą być osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
3. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

§ 4
Warunki wzięcia udziału w Konkursie

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie odpowiedzi na pytanie Organizatora na adres e-mail: konkurs@megaremont.pl. Użytkownik musi przesłać odpowiedź z maila, który znajduje się w bazie subskrybentów newslettera sklepu Megastore.pl (Użytkownik może zapisać się na newsletter sklepu Megastore.pl pod tym adresem http://megastore.pl/). Użytkownik, który prześle prawidłową odpowiedź, powinien zamieścić w mailu także swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres i numer telefonu) oraz klauzulę:

„Wyrażam zgodę Megastore.pl S.A., z siedzibą w Kielcach (25-323), przy Al. Solidarności 36 na:
1. przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z realizacją Konkursu oraz dostarczeniem nagrody.
2. w przypadku zdobycia nagrody w Konkursie, na publikację moich danych na powyżej wymienionych portalach w zakresie imienia oraz nazwiska"

W przypadku braku klauzuli w emailu Organizator może wezwać Użytkownika do ponownego przesłania maila z umieszczoną klauzulą.


§ 5
Zadanie konkursowe

W ramach Konkursu Organizator w dniu w którym zostanie opublikowany biorący udział w konkursie newsletter sklepu Megasotore.pl lub w dni następującym po tym dniu opublikuje pytanie konkursowe. Zadaniem Użytkownika będzie odpowiedzieć jaki przedmiot oraz za jaką cenę został ukryty na prezentowanym newsletterze. Użytkownik nie musi wskazywać modelu ukrytego przedmiotu a jedynie jego nazwę rodzajową. Tak więc przykładowo w przypadku wiertarki wystarczy podanie nazwy przedmiotu jako wiertarka i jej ceny - nie trzeba podawać modelu czy producenta.

Zadanie konkursowe będzie dotyczyło jednego newslettera tygodniowo. Nie wszystkie newslettery będą zawierały zadanie konkursowe.

§ 6
Nagrody w Konkursie

Nagrodami w konkursie będą przedmioty ukryte w newsletterze chyba, że przy publikacji pytania na Fanpage megaremont.pl na Facebooku lub w serwisie megaremont.pl organizator wskaże inaczej . W każdym pytaniu do wygrania będzie jeden przedmiot. Organizator nie gwarantuje, że nagrodą będzie dokładnie ten sam model przedmiotu co w newsletterze.

§ 7
Zasady Konkursu

Każdy uczestnik konkursu może wziąć udział w każdym pytaniu jeden raz. Tak więc ma szansę zdobyć każdą z nagród konkursowych. Ilość pytań konkursowych i nagród jest uzależniona od ilości newsletterów sklepu megastore.pl opublikowanych w trakcie trwania konkursu.

§ 8
Wskazanie Nagrodzonych w konkursie

1. Zdobywcą nagrody za dane pytanie będzie każdorazowo 20 osoba, która spełni warunki konkursu czyli odpowie prawidłowo na pytanie a jej adres email jest w bazie subskrybentów newslettera megastore.pl

2. Wskazanie zwycięzcy nastąpi w ciągu 48 godzin od zadania pytania. Dane zwycięzcy zostaną opublikowane na forum serwisu megaremont.pl (http://megaremont.pl/forum/budowa-remont) oraz na fanpage megastore.pl na portalu Facebooku (http://www.facebook.com/megastorePL)

3. Nagroda zostanie wysłana w ciągu siedmiu dni roboczych od wskazania zwycięzcy na adres podany przez Użytkownika w emailu zgłaszającym.


§ 9
Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Megastore.pl S.A., z siedzibą w Kielcach (25-323), przy Al. Solidarności 36. Dane osobowe Użytkownika zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym przede wszystkim w celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu i wydania nagród.
2. Dane Zwycięzców Konkursu w zakresie imienia i nazwiska podanego w profilu na portalu Facebook będą zamieszczone na stronie internetowej www.megaremont.pl oraz serwisie Facebook (https://www.facebook.com/megastorePL)
3. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

§ 10
Nieuczciwi Użytkownicy i odpowiedzialność Organizatora

1. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawidłowości Organizator ma prawo wykluczyć danego Użytkownika z udziału w Konkursie, nawet jeśli nastąpiło już ogłoszenie wyników a użytkownik jest wśród Nagrodzonych.

2. Wykluczenie jest decyzją ostateczną i nie przysługuje od niego odwołanie. Organizator zastrzega, iż w tych okolicznościach nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec takiego Użytkownika.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za nieopublikowanie pytania konkursowego czy za przerwanie konkursu w trakcie jego trwania.

4. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.