Facebook
Loading...
nawet 90% taniejnawet 90% taniej płytki od 1 złpłytki od 1 zł gwarancja najniższej cenygwarancja najniższej ceny ponad 2000 wzorówponad 2000 wzorów

Regulamin „Gwarancja najniższej ceny”

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady akcji promocyjnej „Gwarancja najniższej ceny” (zwanej dalej „Akcja Promocyjna”), prowadzonej w sklepie internetowym nexterio.pl oraz wszystkich punktach sprzedaży stacjonarnej Komfort Home sp. z o.o.
 2. Regulamin stosuje się wobec wszystkich Klientów oraz zatrudnionych na podstawie umowy o prace pracowników Komfort Home sp. z o.o. oraz pracowników dostawców usług i towarów dla Komfort Home sp. z o.o.

§ 2

 1. Termin obowiązywania „Akcji Promocyjnej” jest komunikowany na stronach sklepu internetowego nexterio.pl oraz w punktach sprzedaży stacjonarnej.
 2. Zobowiązania powstałe w czasie trwania i w ramach „Akcji Promocyjnej” będą mogły być realizowane w terminie do 7 dni kalendarzowych po jej zakończeniu z uwzględnieniem poniższych postanowień niniejszego regulaminu.
 3. W „Akcji Promocyjnej” nie mogą brać udziału, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, pracownicy Komfort Home sp. z o.o. oraz pracownicy dostawców usług i towarów dla Komfort Home sp. z o.o.
 4. „Akcja Promocyjna” nie uwzględnia towarów o różnych cenach w ramach sieci sprzedaży Komfort Home sp. z o.o.

§ 3

Definicje wykorzystywane w ramach „Akcji Promocyjnej”:

 1. Klient – osoba fizyczna, która dokonała zakupu w sklepie internetowym nexterio.pl lub punkcie sprzedaży stacjonarnej Komfort Home sp. z o.o.,
 2. Produkt – dowolny produkt zawarty w stałej ofercie sklepu internetowego lub punkcie sprzedaży stacjonarnej Komfort Home sp. z o.o. porównywalny do towarów innego sklepu,
 3. Cena sprzedaży Komfort Home sp. z o.o. – cena sprzedaży towaru, prezentowana na stronach sklepu internetowego nexterio.pl lub w punktach sprzedaży stacjonarnej Komfort Home sp. z o.o.,
 4. Cena sprzedaży w innym sklepie – standardowa cena sprzedaży w innym sklepie internetowym lub sklepie stacjonarnym, ujęta w cenniku ważnym minimum 30 dni (z wyłączeniem cen towarów oferowanych bezpośrednio od producentów lub hurtowników, cen będących wynikiem negocjacji zakupowych, sprzedaży komplementarnej, wyprzedaży, promocji, rabatów, upustów itp., cen towarów pochodzących z końcówek serii, a także oferowanych w ramach likwidacji innego sklepu),
 5. Inny sklep – detaliczny sklep internetowy lub sklep stacjonarny, sprzedający towary porównywalne z towarami Komfort Home sp. z o.o. w PLN, zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej,
 6. Gwarancja najniższej ceny – gwarancja najniższej ceny zakupu dla Klienta wg warunków wskazanych w niniejszym regulaminie,
 7. Zwrot różnicy w cenie – zwrot różnicy w cenie zakupu brutto wg niniejszego regulaminu, realizowany na konto osobiste wskazane przez Klienta.

§ 4

Warunki uzyskania Zwrotu różnicy w cenie:

 1. Zakup Produktu w sklepie internetowym nexterio.pl lub punktach sprzedaży stacjonarnej Komfort Home sp. z o.o.,
 2. Zakup Produktu musi być realizowany w ilościach przeznaczonych wyłącznie na własne, osobiste potrzeby, standardowo przyjęte dla potrzeb gospodarstwa domowego,
 3. Towar będący przedmiotem porównania musi być pełnowartościowy, identyczny z Produktem zakupionym w sklepie internetowym lub punktach sprzedaży stacjonarnej Komfort Home sp. z o.o. (ten sam producent, zgodny symbol producenta, identyczny EAN) oraz musi być dostępny (posiadać stan magazynowy) do sprzedaży w innym sklepie,
 4. Dostarczenie w terminie 7 dni od daty zakupu (data wystawienia faktury lub paragonu) standardowego, ważnego nie krócej niż 30 dni cennika brutto Innego sklepu, z ceną niższą niż zakup w Komfort Home sp. z o.o. Oferta porównawcza nie może pochodzić bezpośrednio od producenta, z punktów sprzedaży hurtowej, nie może być wynikiem negocjacji zakupowych, sprzedaży komplementarnej, pochodzić z wyprzedaży, końcówek serii, promocji, rabatów, upustów itp. oraz dotyczyć towarów oferowanych w ramach likwidacji Innego Sklepu.

§ 5

 1. Zgłoszenia w ramach „Akcji Promocyjnej” dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępny w formacie WORD lub PDF oraz w punktach sprzedaży stacjonarnej) i załączenie: kopii dowodu zakupu (paragon kasowy, faktura zakupu VAT itp.) i cennika Innego sklepu z porównywaną ceną.
 2. Zgłoszenia można składać w terminie 7 dni od dnia zakupu Produktu w sklepie internetowym nexterio.pl lub punktach sprzedaży stacjonarnej elektronicznie na adres: gwarancjaceny@nexterio.pl (decyduje data wysyłki). W przypadku dokonania zgłoszenia po tym terminie nie będzie ono uznawane.
 3. Komfort Home sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość weryfikacji dokumentów określonych w ust. 1 powyżej. Dokumenty uszkodzone lub zniszczone w sposób uniemożliwiający identyfikację ich pochodzenia lub innych danych niezbędnych do stwierdzenia spełnienia warunków niniejszego regulaminu nie zostaną uwzględnione. W razie stwierdzenia, że przedstawione przez Klienta dokumenty nie spełniają wymogów określonych niniejszym regulaminem Komfort Home sp. z o.o. ma prawo odmówić Zwrotu różnicy w cenie.
 4. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości, że cena produktu identycznego, wynikająca z cennika Innego sklepu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, została celowo zaniżona lub znacznie odbiega od ceny Produktu oferowanego w sklepie internetowym nexterio.pl oraz w punktach sprzedaży stacjonarnej Komfort Home sp. z o.o. (jest niższa od ceny zakupu towarów od producenta lub hurtownika) Komfort Home sp. z o.o. ma prawo odmówić Zwrotu różnicy w cenie. W przypadku odmowy przez Komfort Home sp. z o.o. Zwrotu różnicy w cenie Klientowi, najpóźniej w dniu odmowy Zwrotu różnicy w cenie, przysługuje prawo zwrotu towaru i żądanie zwrotu zapłaconej ceny. Zwracany towar winien być nieuszkodzony, kompletny, czysty, nie noszący śladów używania, a także zapakowany w oryginalne opakowanie.
 5. Termin rozpatrzenia zgłoszenia wynosi 7 dni.
 6. W przypadku należnego Zwrotu różnicy w cenie Komfort Home sp. z o.o. w terminie 7 dni dokona zwrotu na wskazane przez Klienta konto bankowe.

§ 6

W przypadku zwrotu towaru, na który Klient otrzymał Zwrot różnicy w cenie w ramach Akcji Promocyjnej, wartość zwrotu zostanie pomniejszona o wartość Zwrotu z tytułu różnicy w cenie.

§ 7

 1. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronach sklepu internetowego nexterio.pl oraz w punktach sprzedaży stacjonarnej Komfort Home sp. z o.o.
 2. Komfort Home sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania regulaminu lub jego zmian w każdym czasie, bez podawania przyczyny, poprzez umieszczenie stosownej informacji w sklepie internetowym nexterio.pl i w punktach sprzedaży stacjonarnej.

§ 8

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2017 roku.