Facebook
Loading...
48 Outletów w Polsce
Znajdź
ZnajdźOutlet
Free Samples
Zamów darmowe próbki (dodaj 3 darmowe próbki, aby porównać w domu)
Otwórz koszyk próbekUkryj
0
Twoje próbki
Próbki płytek mają charakter wyłącznie poglądowy.
Odcień płytki może się różnić w zależności od partii produkcyjnej.
Szczegóły dostawy
Wybrany paczkomat:
Adres paczkomatu:

Dane firmy

OUTLET NEXTERIO należy do:

NEXTERIO sp. z o.o.
al. Solidarności 36
25-323 Kielce

NIP: 6572919109
Regon: 362252818
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS. Nr KRS: 0000571559.
Kapitał zakładowy: 53.958.000,00 zł (wpłacony w całości).
BDO 000147287

Informujemy, że spółka Megastore.pl S.A. w Kielcach w dniu 1 grudnia 2018 roku dokonała zbycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c. na rzecz spółki Komfort Home sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.

W dniu 21 stycznia 2020r. nastąpiła zmiana nazwy firmy Komfort Home sp. z o.o. na NEXTERIO sp. z o.o. 

Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy w zakresie terminów płatności faktur:

Na podstawie art. 4c Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 118 z poźń.zm., dalej: „Ustawa”) oświadczamy, że spółka NEXTERIO sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach począwszy od dnia 01 stycznia 2020 r. jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z 17 czerwca 2014r. ustanawiającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014 str. 1 z późn. zm.).


Infolinia: 783 838 838; (41) 312 39 39

  • pn. – pt. 08:00–17:30