Facebook
Loading...
rabaty do 90% taniejrabaty do 90% taniej ceny już od 1 złceny już od 1 zł renomowani producencirenomowani producenci ponad 2000 wzorówponad 2000 wzorów

Zwroty i reklamacje

Zwroty - odstąpienie od umowy

Termin

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia wskazana przez niego (inna niż przewoźnik) weszła w fizyczne posiadanie towarów. W sklepie Nexterio.pl okres odstąpienia od umowy został wydłużony do 30 dni.

Procedura

Aby skorzystać z przysługującego prawa, Klient musi o tym poinformować sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia przed upływem wskazanego terminu. Klient może skorzystać ze wzoru formularza dołączonego do przesyłki, jednak nie jest to obowiązkowe. Każda pisemna forma odstąpienia od umowy jest respektowana przez sprzedawcę – Klient może wysłać zgłoszenie: e-mailem na adres sklep@nexterio.pl, faksem na numer 41 334 78 46 lub pocztą tradycyjną na adres: Komfort Home sp. z o.o. - al. Solidarności 36, 25-323 Kielce.

Zwrot towaru

Klient jest zobowiązany odesłać lub dostarczyć towar na swój koszt bez zbędnej zwłoki, w terminie 2 tygodni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o decyzji odstąpienia od umowy. Produkt należy odesłać w odpowiednim opakowaniu, zabezpieczającym przed uszkodzeniami fizycznymi. Przesyłki paletowe lub przesyłki większych gabarytów muszą zostać dostarczone na samochód kuriera. W celu ułatwienia identyfikacji powodu zwrotu Spółka zaleca dołączyć do przesyłki kopię oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

Towar zamówiony z OUTLETU KATOWICE należy dostarczyć lub przesłać na poniższy adres:

Outlet Nexterio
ul. Rozdzieńskiego 188a
40-203 Katowice
z dopiskiem ZWROT TOWARU

Formularz zwrotu można pobrać w formacie WORD lub PDF.

Towar zamówiony z OUTLETU PIASECZNO należy dostarczyć lub przesłać na poniższy adres:

Outlet Nexterio
ul. Techniczna 2, (wjazd od ul. Okulickiego)
05-500 Piaseczno
z dopiskiem ZWROT TOWARU

Formularz zwrotu można pobrać w formacie WORD lub PDF.

Towar zamówiony z OUTLETU BIAŁYSTOK należy dostarczyć lub przesłać na poniższy adres:

Outlet Nexterio, C.H. FASTY
ul. Przędzalniana 60
15-688 Białystok 
z dopiskiem ZWROT TOWARU

Formularz zwrotu można pobrać w formacie WORD lub PDF.

Towar zamówiony z OUTLETU ŁÓDŹ należy dostarczyć lub przesłać na poniższy adres:

Outlet Nexterio
ul. Rokicińska 142
92-412 Łódź 
z dopiskiem ZWROT TOWARU

Formularz zwrotu można pobrać w formacie WORD lub PDF.

Towar zamówiony z OUTLETU BYDGOSZCZ należy dostarczyć lub przesłać na poniższy adres:

Outlet Nexterio
ul. Fordońska 246
85-766 Bydgoszcz
z dopiskiem ZWROT TOWARU

Formularz zwrotu można pobrać w formacie WORD lub PDF.

Towar zamówiony z OUTLETU SZCZECIN należy dostarczyć lub przesłać na poniższy adres:

Outlet Nexterio
ul. Santocka 39
71-083 Szczecin
z dopiskiem ZWROT TOWARU

Formularz zwrotu można pobrać w formacie WORD lub PDF.

Towar zamówiony z OUTLETU TORUŃ należy dostarczyć lub przesłać na poniższy adres:

Outlet Nexterio
ul. Polna 134-136
87-100 Toruń
z dopiskiem ZWROT TOWARU

Formularz zwrotu można pobrać w formacie WORD lub PDF.

Towar zamówiony z OUTLETU WARSZAWA należy dostarczyć lub przesłać na poniższy adres:

Outlet Nexterio
ul. Bartycka 116
00-716 Warszawa
z dopiskiem ZWROT TOWARU

Formularz zwrotu można pobrać w formacie WORD lub PDF.

Towar zamówiony z OUTLETU ZĄBKI należy dostarczyć lub przesłać na poniższy adres:

Outlet Nexterio
ul. Radzymińska 338
05-091 Warszawa
z dopiskiem ZWROT TOWARU

Formularz zwrotu można pobrać w formacie WORD lub PDF.

Towar zamówiony z OUTLETU WROCŁAW należy dostarczyć lub przesłać na poniższy adres:

Outlet Nexterio
ul. Karmelkowa 66
52-319 Wrocław
z dopiskiem ZWROT TOWARU

Formularz zwrotu można pobrać w formacie WORD lub PDF.

Towar zamówiony z OUTLETU KRAKÓW należy dostarczyć lub przesłać na poniższy adres:

Outlet Nexterio
ul. Zakopiańska 62
30-418 Kraków
z dopiskiem ZWROT TOWARU

Formularz zwrotu można pobrać w formacie WORD lub PDF.

Towar zamówiony z OUTLETU LUBLIN należy dostarczyć lub przesłać na poniższy adres:

Outlet Nexterio
ul. Mełgiewska 16a
20-234 Lublin
z dopiskiem ZWROT TOWARU

Formularz zwrotu można pobrać w formacie WORD lub PDF.

Towar zamówiony z OUTLETU RZESZÓW należy dostarczyć lub przesłać na poniższy adres:

Outlet Nexterio
ul. Rejtana 51
35-326 Rzeszów
z dopiskiem ZWROT TOWARU

Formularz zwrotu można pobrać w formacie WORD lub PDF.

Towar zamówiony z OUTLETU KRAKÓW, ul. Gałczyńskiego 34 należy dostarczyć lub przesłać na poniższy adres:

Outlet Nexterio
ul. Gałczyńskiego 34
31-581 Kraków
z dopiskiem ZWROT TOWARU

Formularz zwrotu można pobrać w formacie WORD lub PDF.

Towar zamówiony z OUTLETU POZNAŃ należy dostarczyć lub przesłać na poniższy adres:

Outlet Nexterio
ul. Obornicka 336
60-689 Poznań
z dopiskiem ZWROT TOWARU

Formularz zwrotu można pobrać w formacie WORD lub PDF.

Towar zamówiony z OUTLETU ŁÓDŹ ul. Kasprzaka 9C należy dostarczyć lub przesłać na poniższy adres:

Outlet Nexterio
ul. Kasprzaka 9C
91-078 Łódź
z dopiskiem ZWROT TOWARU

Formularz zwrotu można pobrać w formacie WORD lub PDF.

Towar zamówiony z OUTLETU Bielsko-Biała należy dostarczyć lub przesłać na poniższy adres:

Outlet Nexterio
ul. Rejtana 3
43-300 Bielsko-Biała
z dopiskiem ZWROT TOWARU

Formularz zwrotu można pobrać w formacie WORD lub PDF.

Towar zamówiony z OUTLETU Olsztyn należy dostarczyć lub przesłać na poniższy adres:

Outlet Nexterio
ul. Magazynowa 1a
10-426 Olsztyn
z dopiskiem ZWROT TOWARU

Formularz zwrotu można pobrać w formacie WORD lub PDF.

Towar zamówiony z "Dostawa do domu" należy przesłać na poniższy adres:

Caolin
ul. Przemysłowa 7
26-300 Opoczno
z dopiskiem „Outlet Nexterio zwrot towaru”

Formularz zwrotu można pobrać w formacie WORD lub PDF.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym wartość produktu oraz naliczony w ramach zamówienia koszt dostawy do Klienta. Wyjątkiem są dodatkowe koszty wynikające z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sklep.

Płatności powinny zostać zwrócone przez sprzedawcę w taki sam sposób, jakiego wcześniej użył kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inną formę zwrotu wpłaconych środków. Zwrot należności powinien nastąpić w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji dotyczącej odstąpienia od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Wartość zakupionego towaru zostanie zwrócona:

przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta (w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu towaru, bez dodatkowych opłat) 
lub przekazem pocztowym pod adres wskazany przez Klienta (w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu towaru, bez dodatkowych opłat).
Faktura korygująca zostanie wystawiona w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu towaru, a następnie przesłana za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Sytuacje, w których odstąpienie od umowy nie jest możliwe są opisane szczegółowo w regulaminie Spółki § 15.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z naszym Konsultantem pod numerem tel. 41 312 39 39.

REKLAMACJE

PROCEDURA REKLAMACJI

RĘKOJMIA i ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku otrzymania towaru uszkodzonego, wadliwego, niekompletnego, niezgodnego w jakimkolwiek aspekcie z ofertą sprzedaży, stwierdzenia braku danej pozycji zamówienia i in. Klient ma prawo złożyć reklamację w dowolnej formie, jednak w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego sugerujemy przesłanie zgłoszenia drogą pisemną oraz dołączenie wszelkiej posiadanej dokumentacji (zdjęcia, raport szkody itd.). W zgłoszeniu należy umieścić informację na temat oczekiwań, tj.: naprawa, wymiana towaru na nowy, obniżenie ceny, zwrot należności i in. oraz dokładny opis przyczyny jej złożenia. Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji dołączonego do przesyłki, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza można pobrać w formacie WORD lub PDF. Każda forma złożenia reklamacji jest respektowana przez sprzedawcę – klient może wysłać zgłoszenie:

  • e-mailem na adres sklep@nexterio.pl,
  • pocztą tradycyjną na adres: Komfort Home sp. z o.o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce
  • lub zgłosić telefonicznie pod numerem telefonu 41 3123939.

Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik Działu Zwrotów i Reklamacji skontaktuje się z klientem w celu przekazania szczegółów dalszego postępowania. Po ustaleniu konieczności zwrotu reklamowanego towaru do magazynu Outlet Nexterio pracownik Działu Reklamacji skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia działań związanych z odesłaniem produktu. Sprzedawca umożliwia zamówienie kuriera na koszt sklepu pod warunkiem spełnienia przez klienta określonych warunków, tj. zabezpieczenia towaru na czas transportu, przygotowania przesyłki do odbioru w wyznaczonym terminie oraz dostarczenia przesyłki paletowej/wielkogabarytowej na samochód kuriera. Nie istnieje możliwość osobistego zwrotu towaru do magazynu GEFCO. W celu jednoznacznej identyfikacji zwróconego towaru sugerujemy dołączenie do reklamowanej przesyłki kserokopii faktury zakupu.

Dział Zwrotów i Reklamacji ustosunkuje się do zgłoszenia klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji. Po przekroczeniu tego terminu żądania klienta uznaje się za uzasadnione.

Warunki rozpatrywania reklamacji określone są szczegółowo w regulaminie Spółki § 12 (konsumenci) oraz § 11 (przedsiębiorcy).