Facebook
Loading...
36 Outletów w Polsce
Znajdź
ZnajdźOutlet
Free Samples
Zamów darmowe próbki (dodaj 3 darmowe próbki, aby porównać w domu)
Otwórz koszyk próbekUkryj
0
Szczegóły dostawy
Wybrany paczkomat:
Adres paczkomatu:

Zwroty i reklamacje

Zwroty - odstąpienie od umowy

Termin

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia wskazana przez niego (inna niż przewoźnik) weszła w fizyczne posiadanie towarów.

Bezterminowy zwrot umowny:

Procedura

Aby skorzystać z przysługującego prawa, Klient musi o tym poinformować sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia. Klient może skorzystać z wzoru formularza dołączonego do przesyłki, jednak nie jest to obowiązkowe. Każda pisemna forma odstąpienia od umowy jest respektowana przez sprzedawcę – Klient może wysłać zgłoszenie: e-mailem na adres sklep@nexterio.pl, faksem na numer 41 334 78 46 lub pocztą tradycyjną na adres: NEXTERIO sp. z o.o. - al. Solidarności 36, 25-323 Kielce.

Zwrot towaru

Klient jest zobowiązany odesłać lub dostarczyć towar na swój koszt bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Spółkę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Produkt należy odesłać w odpowiednim opakowaniu, zabezpieczającym przed uszkodzeniami fizycznymi. Przesyłki paletowe lub przesyłki większych gabarytów muszą zostać dostarczone na samochód kuriera. W celu ułatwienia identyfikacji powodu zwrotu Spółka zaleca dołączyć do przesyłki kopię oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

Zwracany towar należy dostarczyć lub przesłać na adres dowolnego Outletu z dopiskiem „Zwrot towaru”.
Formularz zwrotu można pobrać w formacie WORD lub PDF.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym wartość produktu oraz naliczony w ramach zamówienia koszt dostawy do Klienta. Wyjątkiem są dodatkowe koszty wynikające z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sklep.

Płatności powinny zostać zwrócone przez sprzedawcę w taki sam sposób, jakiego wcześniej użył kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inną formę zwrotu wpłaconych środków. Zwrot należności powinien nastąpić w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji dotyczącej odstąpienia od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Wartość zakupionego towaru zostanie zwrócona:

przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta (w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu towaru, bez dodatkowych opłat) 
lub przekazem pocztowym pod adres wskazany przez Klienta (w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu towaru, bez dodatkowych opłat).
Faktura korygująca zostanie wystawiona w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu towaru, a następnie przesłana za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Sytuacje, w których odstąpienie od umowy nie jest możliwe są opisane szczegółowo w regulaminie Spółki § 15.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z naszym Konsultantem pod numerem tel. 41 312 39 39.

REKLAMACJE

PROCEDURA REKLAMACJI

RĘKOJMIA i ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku otrzymania towaru uszkodzonego, wadliwego, niekompletnego, niezgodnego w jakimkolwiek aspekcie z ofertą sprzedaży, stwierdzenia braku danej pozycji zamówienia i in. Klient ma prawo złożyć reklamację w dowolnej formie, jednak w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego sugerujemy przesłanie zgłoszenia drogą pisemną oraz dołączenie wszelkiej posiadanej dokumentacji (zdjęcia, raport szkody itd.). W zgłoszeniu należy umieścić informację na temat oczekiwań, tj.: naprawa, wymiana towaru na nowy, obniżenie ceny, zwrot należności i in. oraz dokładny opis przyczyny jej złożenia. Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji dołączonego do przesyłki, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza można pobrać w formacie WORD lub PDF. Każda forma złożenia reklamacji jest respektowana przez sprzedawcę – klient może wysłać zgłoszenie:

  • e-mailem na adres sklep@nexterio.pl,
  • pocztą tradycyjną na adres: NEXTERIO sp. z o.o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce
  • lub zgłosić telefonicznie pod numerem telefonu 41 3123939.

Formularz reklamacji można pobrać w formacie WORD lub PDF.

Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik Działu Zwrotów i Reklamacji skontaktuje się z klientem w celu przekazania szczegółów dalszego postępowania. Po ustaleniu konieczności zwrotu reklamowanego towaru do magazynu Outlet Nexterio pracownik Działu Reklamacji skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia działań związanych z odesłaniem produktu. Sprzedawca umożliwia zamówienie kuriera na koszt sklepu pod warunkiem spełnienia przez klienta określonych warunków, tj. zabezpieczenia towaru na czas transportu, przygotowania przesyłki do odbioru w wyznaczonym terminie oraz dostarczenia przesyłki paletowej/wielkogabarytowej na samochód kuriera. W celu jednoznacznej identyfikacji zwróconego towaru sugerujemy dołączenie do reklamowanej przesyłki kserokopii faktury zakupu.

Dział Zwrotów i Reklamacji ustosunkuje się do zgłoszenia klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji. Po przekroczeniu tego terminu żądania klienta uznaje się za uzasadnione.

Warunki rozpatrywania reklamacji określone są szczegółowo w regulaminie Spółki § 12 (konsumenci) oraz § 11 (przedsiębiorcy).