Facebook
Loading...
rabaty do 90% taniejrabaty do 90% taniej ceny już od 1 złceny już od 1 zł renomowani producencirenomowani producenci ponad 2000 wzorówponad 2000 wzorów

Regulamin promocji „Rabat -10% na kleje marki CERESIT”

(dalej: „Promocja”)

§ 1


Organizatorem Promocji jest Megastore.pl  S.A. z siedzibą w Kielcach (kod poczt.: 25-323), przy ul. Al. Solidarności 36, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000301770, o numerze NIP: 6572772847, REGON: 260207113 o kapitale zakładowym w wysokości 87 450 000,00 PLN, (dalej: „Organizator”), właściciel marki Outlet Nexterio (dalej: „Marka”).

§ 2

Promocja  prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w Outlet Nexterio w Bydgoszczy, Toruniu, Szczecinie, Wrocławiu, Łodzi, Katowicach oraz w sklepie internetowym www.nexterio.pl

§ 3

Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych. 

§ 4

Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§ 5

Informacja o Promocji dostępna jest w Salonach Outlet Nexterio w Bydgoszczy, Toruniu, Szczecinie, Wrocławiu, Łodzi, Katowicach oraz na stronie internetowej: https://nexterio.pl/2216,0,Promocja_na_kleje_marki_CERESIT.html

§ 6

Promocja polega na tym, że po okazaniu Kuponu rabatowego otrzymanego w wiadomości e-mail do zakupu płytek klient otrzymuje rabat w wysokości 10% na kleje marki CERESIT lub w przypadku sklepu internetowego po wpisaniu kodu rabatowego w oznaczonym do tego celu polu.

§ 7

Kupon rabatowy upoważnia do jednorazowego zakupu z rabatem.

§ 8

Promocja obowiązuje w poniższych terminach:
• Outlet Nexterio Szczecin do 24 lutego,
• Outlet Nexterio Bydgoszcz do 17 lutego,
• Outlet Nexterio Toruń do 17 lutego,
• Outlet Nexterio Wrocław do 24 lutego,
• Outlet Nexterio Łódź do 3 marca,
• Outlet Nexterio Katowice do 3 marca.

§ 9

Postanowienia niniejszego regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Ustawy oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika z uprawnień przewidzianych przepisami Ustawy oraz dochodzeniu przez Uczestnika roszczeń na podstawie przepisów Ustawy.

§ 10

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą. 

§ 11

Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.

§ 12

Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w Outlecie Nexterio w Bydgoszczy, Toruniu, Szczecinie, Wrocławiu, Łodzi, Katowicach.

§ 13

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji tj. 1 lutego 2018 roku.